• Assessorament i tramitació del contracte d’arrendament
  • Assegurança de multirisc per a reparació de desperfectes
  • Inventari exhaustiu dels béns mobles de l’habitatge i del seu estat
  • Acompanyament i mediació en la relació contractual durant la vigència de contracte

  • Pòlissa multirisc gratuïta
  • Avalloguer. Sistema de cobertura de la Generalitat dels possibles impagaments dels llogaters. Cobreix fins a 5 mesos de lloguers impagats.
  • Tramitació gratuïta fins a la finalització del contracte
  • Mediació gratuïta fins a la finalització del contracte.
  • Informació i tramitació dels diferents ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya per a la rehabilitació del vostre habitatge, si ho nescessita.

Dimecres, 7 de desembre de 2022© Consell Comarcal de la Conca de Barberà | Avís legal